อัพเดทข้อมูล Home School
อ้างอิงจากบทความของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นะคะ การฝึกให้ลูกทำงานบ้านนั้น จุดมุ่งหมายของเราไม่ได้อยู่ที่การเคี่ยวเข็ญให้ลูกช่วยงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว แต่เพราะงานบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา EF (Executive Functions) ในเด็ก ซึ่งจะเริ่มจากพื้นที่ทั้ง4 ได้แก่ พื้นที่ส่วนที่1 ดูแลร่างกายของตนเอง กินข้าวเอง แปรงฟันเอง อาบน้ำเอง พื...
ตัวอย่างแผนการสอนโฮมสคูล
วันนี้ผมได้ไปร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครองของโรงเรียนลูกคนโต คือโรงเรียนบ้านคุณแม่ (ผมทำ Home school ให้ลูกคนเล็ก) และช่วงนี้เพิ่งทำหลักสูตรสำหรับชั้นประถมศึกษา เพื่อขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ลูกคนเล็ก พอดีในเอกสารปฐมนิเทศของโรงเรียน มีรายละเอียดหลักสูตร เลยเอามาฝากเป็นตัวอย่างให้ศึกษากันครับ ผมคิดว่านอกเหนือจากศึกษาหลักสูตรของบ้านเรียนอื่น ๆ แล้วหล...
ตัวอย่างแผนการสอนโฮมสคูล
วิธีจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมและการเรียนการสอนบางรายสาระร่วมกับกลุ่มบัยตุ้ลอุลูม(บ้านแห่งความรู้) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนหลักทางครอบครัวเป็นผู้สอนหลัก 2. ในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หรือ ต้องการรายละเอียดครอบครัวจะจัดครูผู้สัน...
ตัวอย่างแผนการสอนโฮมสคูล
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "ครอบครัวบุญจวงสิริสกุล" วันที่: 08 AUG 2015 ผู้เขียน: TEE หมวดหมู่: KNOWLEDGE BASE ... มนุษย์มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้จากทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ในสังคมโบราณที่ยังไม่มีรูปแบบของการศึกษาที่เป็นระบบ มนุษย์ก็เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ การเรี...
ตัวอย่างแผนการสอนโฮมสคูล
บทนี้จะเป็นคำแนะนำในภาคปฎิบัติ ผมพยายามทำให้ง่ายที่สุด ส่วนคำอธิบายเชิงหลักการ เหตุผลต่าง ๆ คิดว่าจะไว้เขียนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่คิดไว้ก็ประมาณ "ปฎิรูปการศึกษาด้วยหลักสูตรสถานศึกษา" ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://foon.homeschoolnetwork.org/content/254.html
ตัวอย่างแผนการสอนโฮมสคูล
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย