อัพเดทข้อมูล Home School
การขอเปิดโรงเรียนอนุบาลเอกชนจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าการขอเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก การเปิดโรงเรียนอนุบาลเอกชนเป็นการขอเปิดกิจการด้านการศึกษาที่มุ่งการจัดการศึกษาให้กับเด็กตั้งแต่อายุ 3 – 6 ปี ส่วนการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ Nursery เป็นการอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ 1 ขวบไปจนถึง 4 ขวบ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเปิดโรงเรียนอนุบา...
+ เปิดโรงเรียนอนุบาล
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย