อัพเดทข้อมูล Home School
"ปาป๊าครับ ระหว่างตอนยังไม่มีลูก กับตอนที่มีลูกแล้วตอนไหนมีความสุขกว่ากัน" ... เมื่อทวนคำถามอีกที สิ่งที่ลูกอยากรู้คือ ตอนไม่มีลูกมีความสุขยังไง? ตอนมีลูกมีความสุขยังไง? แบบไหนมีความสุขกว่ากัน? ... สิ่งที่คุณพ่อตอบคุณลูกคือ ตอนยังไม่มีลูก ก็มีความสุขแบบหนึ่ง ตอนมีลูก ก็มีความสุขแบบหนึ่ง ... มาม้า เลยถามคำถามลูกเพิ่มว่า "คิดว่าความสุขวัดได้ไหม?" ถ้าวัดได้ วัดยังไง? ถ้าวัดไม่ได้ เพราะอะไร? ... เวลาเจอคำถามแบบนี้ คงไม่ต่างกัน ถ้ามีลูก 2 คน แล้วลูกถามว่า มาม้า ปาป๊า รักใครมากกว่ากัน? เพราะความรัก มันวัดไม่ได้ ... ความสุขก็เช่นกัน เรารู้ว่าเรามีความสุขก็คือมีความสุข มีสามารถวัดได้ แต่หากลูกมีวิธีวัดความสุข ก็ให้แบ่งปันให้เรารู้ได้ ... จบคำถามความสุขวันนี้ จากหนุ่มน้อยนักจินตนาการ
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย