อัพเดทข้อมูล Home School
LINE ID: @GeniusSchoolTH
หนึ่งปีที่ผ่านไปมีความหมายเท่ากับการเดินทางเข้าใกล้วัยผู้ใหญ่ของเด็กๆ วัยเรียน และในการเดินทางสู่วัยผู้ใหญ่เช่นนี้ คนหนึ่งที่ Genius School อยากเชิญชวนให้พวกเราไม่ทอดทิ้งเขาไว้ระหว่างทางก็คือ เด็กน้อยในตัวเรา จับมือจูงเขาให้เติบใหญ่ไปด้วยกัน ให้เด็กน้อยคนนั้นยังคงอยู่ภายในตัวเราเสมอ เตรียมพบกับผลงานสุดสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการของเด็กน้อยในตัวพวกเรา Grow up with the children inside เราจะเติบใหญ่ไปด้วยกัน หลังปีใหม่นี้แน่นอน
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย