อัพเดทข้อมูล Home School
สร้างลูกอย่างไร ให้เป็นเด็กดี เด็กเก่ง พ่อแม่เก่ง ลูกเลยเก่ง จริงไหม สร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใฝ่รู้ แหล่งความรู้ที่ดีคืออะไร สร้างให้ลูกรักการอ่าน สร้างกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ได้อย่างไร จำเป็นต้องให้รางวัลเมื่อลูกทำดี เรียนเก่ง ด้วยรึไม่ คำชมเป็นดาบสองคมได้อย่างไร เมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่นจะคุย จะสอน ลูกอย่างไร แบ่งปันมุมมองการเลี้ยงลูกกับ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย