อัพเดทข้อมูล Home School
วันนี้ผมได้ไปร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครองของโรงเรียนลูกคนโต คือโรงเรียนบ้านคุณแม่ (ผมทำ Home school ให้ลูกคนเล็ก) และช่วงนี้เพิ่งทำหลักสูตรสำหรับชั้นประถมศึกษา เพื่อขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ลูกคนเล็ก พอดีในเอกสารปฐมนิเทศของโรงเรียน มีรายละเอียดหลักสูตร เลยเอามาฝากเป็นตัวอย่างให้ศึกษากันครับ ผมคิดว่านอกเหนือจากศึกษาหลักสูตรของบ้านเรียนอื่น ๆ แล้วหลักสูตรของโรงเรียนทางเลือกเป็นอีกหลักสูตรนี่น่าสนใจและคนทำบ้านเรียนน่าจะศึกษาไว้เป็นตัวอย่าง เพราะ 1) เป็นที่ทราบกันดีว่าแนวการสอนแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป (ตามแต่ละโรงเรียน) แต่โรงเรียนเหล่านี้ก็ต้องยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นแกนหลักในการทำหลักสูตร และน่าจะถูกตรวจสอบและประเมินเข้มข้นกว่าบ้านเรียน เพราะรับผิดชอบเด็กจำนวนมาก และการผลประเมินไม่ดีย่อมมีผลชี้เป็นชี้ตายกับโรงเรียน ทำให้น่าศึกษาว่า เค้าเขียนหลักสูตรอย่างไร ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน และผ่านการอนุมัติรับรอง 2) ต้องยอมรับว่าการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียน มีความเป็นวิชาการ อ้างอิงสิ่งต่าง ๆ ที่นักวิชาการศึกษาสนใจมากกว่าหลักสูตรของบ้านเรียน เพราะเขียนขึ้นจากคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษา ทำให้สื่อสารกับสำนักงานเขตได้ง่าย ซึ่งเท่าที่ผมเคยพูดคุย โรงเรียนทางเลือกนั้นมีการกระทบกระทั่งทางความคิดกับ ศน.เขตบ้างตามภาษา คือต้องคอยชี้ เชื่อมโยงให้ดูว่ากิจกรรม ต่าง ๆ นอกห้องเรียน ที่ดูแล้วเด็กไม่ค่อยได้เรียนหนังสือนั้น มันเป็นไปตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้อย่างไร หรือตัวชี้วัดไหนที่ทาง ศน.เห็นว่าขาดก็ต้องชี้จูงพาไปให้เห็น เริ่มกันเลยดีกว่า ผมตัดมาเฉพาะของประถมศึกษามาให้ดูนะครับ ทางโรงเรียนได้จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่จาก 8 สาระเหลือ 6 คือเอากลุ่ม "การงานพื้นฐานอาชีพ" "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" และ "สุขศึกษาและพลศึกษา" ไปใส่เป็นกลุ่มสาระเพิ่มเติม ให้เรียนแบบบูรณาการเข้ากับ วิทยาศาสตร์ ข้อสังเกตว่าวิชาเล็ก ๆ ที่ไม่ได้เป็นที่คาดหวังของสังคมก็จะถูกยุบรวม ๆ กัน ศาสตร์ที่สังคมให้ความสำคัญ ที่จะมองว่าเด็กเก่งไม่เก่งก็ยังคงแยกต่างหาชัดเจน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา อีกส่วนที่ดูเป็นแนวทางได้คือการประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ส่วนคือ ชิ้นงาน ผลงาน การบ้าน / จิตพิสัย / การสอบ คิดว่าคงมีเพียงเท่านี้ ที่อยากจะย้ำสุดท้ายก็คือ หลักสูตรแกนกลางมีไว้ปรับ ปรับแล้วข้อให้อธิบายให้ได้ เราก็จะได้หลักสูตรที่ไม่แพ้โรงเรียนเลย ส่วนตัวผมเห็นว่าโรงเรียนไหนปรับน้อย มีแนวโน้มจะไม่ทำงานทางความคิด เพราะแต่ละท้องที่ มีวัฒนธรรม มีนักเรียน ที่แตกต่างกัน และแต่ละโรงเรียน ย่อมมีปรัชญา สิ่งที่อยากเน้นต่าง ๆ ถ้าที่ไหนปรับน้อยแสดงว่า ฝ่ายวิชาการไม่เข้มแข็ง และโรงเรียนที่จะปรับได้มาก ย่อมต้องเข้าใจมากและเชื่อมโยงให้นักการศึกษาเห็นได้ เช่นกันเขตการศึกษาไหน อยากให้เราเอาหลักสูตรแกนกลางมาใช้ทั้งดุ้น มีแน้วโน้มเช่นกันที่จะไม่อยากทำงานทางความคิด เป็นอุปสรรคในการปฎิรูปการศึกษาอย่างมาก สุดท้ายขอช่วยประชาสัมพันธ์ว่าทางโรงเรียนมีโครงการรับเด็ก Home school ซึ่งถ้าใครอยู่เชียงใหม่และสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย