อัพเดทข้อมูล Home School
อ้างอิงจากบทความของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นะคะ การฝึกให้ลูกทำงานบ้านนั้น จุดมุ่งหมายของเราไม่ได้อยู่ที่การเคี่ยวเข็ญให้ลูกช่วยงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว แต่เพราะงานบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา EF (Executive Functions) ในเด็ก ซึ่งจะเริ่มจากพื้นที่ทั้ง4 ได้แก่ พื้นที่ส่วนที่1 ดูแลร่างกายของตนเอง กินข้าวเอง แปรงฟันเอง อาบน้ำเอง พื้นที่ส่วนที่2 ดูแลข้าวของส่วนตัว เก็บที่นอนของตัวเอง เก็บของเล่น หนังสือ เก็บรองเท้า เก็บจานล้างจานของตัวเอง พื้นที่ส่วนที่3 งานบ้าน กวาดบ้านถูบ้าน ซักผ้าตากผ้า เทขยะขัดห้องน้ำ ช่วยเตรียมอาหารในแต่ละมื้อ พื้นที่ส่วนที่4 รอบบ้านและสาธารณะ ดูแลความสะอาดหน้าบ้านและรอบบ้าน ไม่วิ่งเล่นในร้านอาหาร ไม่ส่งเสียงดังในห้างหรือบนรถไฟ ไม่ส่งเสียงดังในที่กำหนด ทำตามกติกาสาธารณะได้ เข้าคิวได้ งานบนพื้นที่ทั้งสี่นี้คืองานที่มีเป้าหมาย(target) และเราควรฝึกให้เด็กๆบริหาร EF เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย นั่นคือควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำ ทำให้เสร็จ! ภายในเวลาที่กำหนด! จะเห็นว่าพื้นที่ทั้ง4 มีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าการเล่น และไม่สนุกเท่ากับการเล่น เด็กๆจะทำได้เมื่อมีความสามารถควบคุมตนเองและประวิงเวลาที่จะมีความสุขได้สำเร็จ พื้นที่ทั้ง4 เป็นงานที่ต้องลงมือกระทำ ทำให้เด็กต้องบริหารความจำใช้งานอยู่เสมอ และหากต้องทำงานให้เสร็จในเวลาที่กำหนดก่อนไปวิ่งเล่น คือสถานการณ์ท้าทายที่เด็กๆจะวางแผนซับซ้อนเพื่อให้งานเสร็จเร็วที่สุด และพ่อแม่พอใจในคุณภาพของงาน
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย