อัพเดทข้อมูล Home School
โดย “เทอร์โบ - วรุตม์ นิมิตยนต์” จาก Deschooling Game - by เถื่อนเกม . ผู้เข้าร่วมเวที PLC Education Roundtable วันที่ 4 – 6 เมษายน 2562 เวทีที่ชวนคนในและนอกระบบที่ทำงานพัฒนาการศึกษาไทยมา “ป้ายยา” ไปก่อความสุขร่วมสร้าง -------------------------------------------------- "Game-based Learning" เป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นเกม ที่ทำหน้าที่จำลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ แล้วจึงใช้การถอดบทเรียนหลังการเล่น เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนจะเชื่อมโยงประสบการณ์เหล่านั้นสู่สถานการณ์จริง (Authentic Learning) เพื่อให้เกิดการคิดต่อยอด เชื่อมโยง รวมถึงการคิดวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตจริง . “เทอร์โบ - วรุตม์ นิมิตยนต์” จาก Deschooling Game ได้ใช้ช่วงเวลาของการปล่อยของ ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ลองสัมผัสประสบการณ์ข้างต้น พร้อมเรียนรู้กลไกการถอดบทเรียนเพื่อตกผลึกองค์ความรู้ นำไปสู่การขบคิดประเด็นโจทย์ที่ตั้งไว้ . เกมที่หยิบยกมาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองเล่น คือ “Spyfall” ที่โดดเด่นในเรื่องกลไกการสื่อสาร การตัดสินใจเดินเกม การเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ รวมถึงการตัดสินผู้อื่นในชีวิตจริง หลังจากการเล่นเกมเทอร์โบจึงได้ชวนถอดบทเรียนจาก 3 ชุดคำถาม . คำถามแรกและคำถามที่สองเพื่อการวิเคราะห์เกม (Analysis) “เห็นอะไรจากการสื่อสารในตอนเล่นเกมเมื่อสักครู่?” และ “ตอนที่เราเล่น จังหวะที่เราคาดเดา Spy ผิด คิดว่าเกิดจากอะไร?” . คำถามที่สามเพื่อการสังเคราะห์ข้อคิดเชื่อมโยงสู่สถานการณ์จริง (Synthesis) “ในชีวิตจริงเราเคยมีความผิดพลาดลักษณะนี้เกิดขึ้นหรือไม่?” . และอีกสองคำถามทิ้งทายเชื่อมโยงไปสู่โจทย์ที่เป็นธงในการพูดคุยนอกเหนือไปจากเนื้อหาภายในเกม เป็นการชวนพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ (Review) “ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ประเด็นข้อคิดจากเกมมีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง?” และ “ถ้าจะให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นไปด้วยดีกว่านี้ คิดว่าควรจะต้องทำอะไร?” . โดยเทอร์โบได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ทุกเกมสามารถชวนพูดคุยถอดบทเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์เหล่านั้นสู่การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง (Authentic Learning) ได้ โดยหากยังไม่มีธงในการเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นการเรียนรู้ใหม่ ก็สามารถชวนพูดคุยจากบทเรียนที่เกิดขึ้นภายในเกมได้เช่นกัน . หากคุณเริ่มสนใจอยากลองทำกิจกรรมนี้บ้าง เริ่มต้นทำตามขั้นตอนใน Infographic ประกอบได้เลยค่ะ
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย